ХЕМУС ООД сключи договор за доставка на специализирана електронна техника

ХЕМУС ООД сключи договор за доставка на специализирана електронна техника за нуждите на дейността на предприятието.


ХЕМУС ООД сключи договор за доставка на специализирана електронна техника

На 07.07.2021г ХЕМУС ООД сключи договор с „Обединени доставчици на информационни технологии. БГ“ЕООД за доставка на специализирана електронна техника за нуждите на дейността на предприятието.

Закупената техника се очаква да повиши капацитета на производство значително.

Проектът номер:№ BG16RFOP002-2.050-0006 е финансиран от ОПИК.

 
гр. Велинград 4600,
адм. Офис: ул. Банска 8
Hemus
  За Хемус
В пресата
Килимите на Хемус
Колекции килими
Разходка из Европа по килимите на Хемус
Проекти
Контакти

BG | EN