Договор за безвъзмездна финансова помощ

Фирма „Хемус” ООД работи вече 20 години, като развива дейността си изцяло в творческата индустрия, изработвайки продукти с културно национално, европейско и световно значение.


Договор за безвъзмездна финансова помощ

Фирма „Хемус” ООД работи вече 20 години, като развива дейността си изцяло в творческата индустрия, изработвайки продукти с културно национално, европейско и световно значение. Изработват се главно дизайнерски килими от 16-18 век.

Фирмата има основно три производствени процеса: "Създаване на дизайни", "Изготвяне на бои/цветове" и "Ръчно тъкане на килими". Втория и третия процес е развит максимално на базата на традиционна технология, но процеса по създаване на дизайни (който в последните години е основен) е остарял и неефективен, което силно затруднява цялостното производство на фирмата. 

Настоящето проектно предложение цели именно повишаване конкурентоспособността, производствения капацитет и засилване експортния потенциал на „Хемус” ООД чрез оптимизиране на един от производствените процеси на фирмата - създаване на дизайни на килими.

Целевата група на проекта е малко предприятие - "Хемус" ООД - от територията на МИГ "Белово, Септември, Велинград".

Предвидените дейности по проекта са:

  • Дейност 1 „Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии”;
  • Дейност 2 "Информиране и публичност".

Очакваните резултати:

  • Подобрена конкурентоспособност и производствен капацитет на "Хемус" ООД - чрез внедрени модерни технологии за подобряване на един от трите производствени процеси (създаване на дизайн) и чрез това постигната: по-висока производителност, оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност;
  • Значително повишаване на ресурсната ефективност на предприятието вследствие направените инвестиции в ДМА и ДНА;
  • Значително подобрен експортен потенциал на "Хемус" ООД за работа на специфични международни пазари като възстановяването, дигитализацията и ръчното производство на дизайнерски килими от 16-18 век.

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BG16RFOP002 2.050 0006

Проект и главна цел : “ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ТРАДИЦИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО В ХЕМУС ООД”
Цел: Повишаване конкурентоспособността , производствения капацитет и засилване експортния
потенциал на „ Хемус ” ООД и развитие на местните традиции като производството на ръчно
тъкани килими на територията на МИГ Белово, Септември , Велинград
Бенефициент : «ХЕМУС» ООД
Обща стойност : 102 102. 78 лв ., от които : 78 108.63 лв . европейско и 13 783.87лв . национално
съфинансиране и 10 210.28 лева съфинансиране от бенефициента
начална дата: 25.02.2020 година
крайна дата: 25.07.2021 година

 
гр. Велинград 4600,
адм. Офис: ул. Банска 8
Hemus
  За Хемус
В пресата
Килимите на Хемус
Колекции килими
Разходка из Европа по килимите на Хемус
Проекти
Контакти

BG | EN