Демонстрационно видео

На закупения по позиция 1 на проекта софтуер за дизайн на килими


Демонстрационно видео

Introduction

Introduction

Vintage Effect

Vintage Effect

Blend Function

Blend Function

Photo to a design with 2 colors

Photo to a design with 2 colors

Border Wizard

Border Wizard

Carpet Simulation

Carpet Simulation

Room Decoration

Room Decoration

Photo to a design with flat colors

Photo to a design with flat colors
 
гр. Велинград 4600,
адм. Офис: ул. Банска 8
Hemus
  За Хемус
В пресата
Килимите на Хемус
Колекции килими
Разходка из Европа по килимите на Хемус
Проекти
Контакти

BG | EN