Сред медиите, писали за килимите на ХЕМУС ООД, Велинград, са:

TV7
BGradio
actualno

Както и още много други например: