Месечни архиви: юли 2021

Сключен договор за доставка на техника

 

На 07.07.2021г ХЕМУС ООД сключи договор с „Обединени доставчици на информационни технологии. БГ“ЕООД за доставка на специализирана електронна техника за нуждите на дейността на предприятието.

Закупената техника се очаква да повиши капацитета на производство значително.

Проектът номер:№ BG16RFOP002-2.050-0006 е финансиран от ОПИК.